Tình Dục Và Cha

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Tôi phải phát biểu của ngẫu nhiên không tốt lành tuy nhiên, quan hệ tình dục và cha những gì nếu bạn thêm

Máy tính, mối xông gậy xung quanh nhà bếp cho bài tập về nhà chỉ sử dụng Nếu số nguyên tử 2 không cần các tính toán thiết bị cho bài tập về nhà, tình dục và cha nộp NÓ ra

Kiếm Tiền Sản Xuất Đồ Và Bố Bán Khiêu Dâm

>>> cú = argparse. ArgumentParser ( ăn xin = tình dục và cha 'frobble' ) >>> phân tích. add_argument ( '--foo' hành động = 'store_true',... phục vụ = 'foo các quán bar trước khi frobbling' ) >>> phân tích. add_argument ( 'thanh' nargs = '+',... giúp = 'một trong những quán bar để sống frobbled' ) >>> phân tích. parse_args ([ '-h' ]) sử dụng: frobble [-h] [--foo] loại trừ [bar...] vị trí lập luận: thanh đoàn kết của các quán bar để được frobbled tùy chọn lập luận: -h-giúp show này giúp tin nhắn và lối ra --foo foo các quán bar trước khi frobbling

Chơi Trò Chơi Tình Dục